Wydarzenia

Wycieczka Lampartów do Biblioteki Oliwskiej

7.12.22 r. godz. 13.00, Tym razem spotkamy się z Panią Mirką Widurek- autorką Bajek dla dzieci.

Jasełka 

15 grudnia o 9.50 – LISKI, 15 grudnia o 9.00  – TYGRYSKI, 14 grudnia o 14.30 – LAMPARTY.

13.12.22 r. Zajęcia „Ciekawy Świat”

Kwasy i zasady tajemnicze związki w przyrodzie co robią?- czynnik PH w kapuście czerwonej (czerwo

7.12.22 r. godz. 10.00 Kino sferyczne

Siedząc, a jeśli ktoś woli leżąc wygodnie na miękkich matach będziemy oglądali przestrzeń w

Archiwum

Zapisy

Aby zapisać dziecko do Przedszkola, należy złożyć w placówce kartę zgłoszenia dziecka w okresie rekrutacji, tj. od lutego do końca kwietnia. W miarę wolnych miejsc dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny. Rodziców, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, prosimy o składanie kart do dnia 30 marca. Brak złożonej "Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej" jest jednoznaczny z rezygnacją z przedszkola! O przyjęciu do przedszkola można dowiadywać się telefonicznie lub poprzez pocztę email.

Do pobrania:

· Karta zgłoszenia - dla nowych dzieci

· Deklaracja kontynuacji edukacji - dla dzieci uczęszczających do przedszkola

Opłaty za przedszkole
Wpisowe 100 zł - jest to opłata jednorazowa, wnoszona przez rodzica lub opiekuna bezzwrotnie z chwilą przyjścia dziecka do przedszkola;
Czesne 750 zł - koszt całkowity dla jednego dziecka,
Czesne 550 zł – koszt całkowity dla drugiego dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata zostaje pomniejszona o 10 zł . za każdy dzień.
W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc kalendarzowy, opłata za przedszkole wynosi 60% opłaty miesięcznej.
Opłaty należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w siedzibie przedszkola lub przelewem na nr konta: 95 1160 2202 0000 0000 7870 7125.

© 2021 Przedszkole "Pod Kasztanami"