Wydarzenia

20.09 godz.17.00 Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy na zebranie organizacyjne w najbliższą środę na godz. 17.00!

Witamy po Wakacjach!

Serdecznie witamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie!Mamy nadzieję, że wracac

Wakacje

W tym roku Wakacje mijają nam pod hasłem: 4 żywioły: Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień

Rekrutacja trwa!

Zapraszamy do naszego Przedszkola dzieci od lat 2,5. Mamy jeszcze wolne miejsca.

Archiwum

Zapisy

Aby zapisać dziecko do Przedszkola, należy złożyć w placówce kartę zgłoszenia dziecka w okresie rekrutacji, tj. od lutego do końca kwietnia. W miarę wolnych miejsc dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny. Rodziców, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, prosimy o składanie kart do dnia 30 marca. Brak złożonej "Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej" jest jednoznaczny z rezygnacją z przedszkola! O przyjęciu do przedszkola można dowiadywać się telefonicznie lub poprzez pocztę email.

Do pobrania:

· Karta zgłoszenia - dla nowych dzieci

· Deklaracja kontynuacji edukacji - dla dzieci uczęszczających do przedszkola

Opłaty za przedszkole
Wpisowe 100 zł - jest to opłata jednorazowa, wnoszona przez rodzica lub opiekuna bezzwrotnie z chwilą przyjścia dziecka do przedszkola;
Czesne 880 zł - koszt całkowity dla jednego dziecka,
Czesne 650 zł – koszt całkowity dla drugiego dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata zostaje pomniejszona o 11 zł . za każdy dzień.
W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc kalendarzowy, opłata za przedszkole wynosi 60% opłaty miesięcznej.
Opłaty należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w siedzibie przedszkola lub przelewem na nr konta: 95 1160 2202 0000 0000 7870 7125.

© 2021 Przedszkole "Pod Kasztanami"