Wydarzenia

31.03.2023 Dzień Humoru godz. 10.15 !

W tym roku Dzień Humoru obchodzimy 31 marca. Prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły ubrane w weso

28.03.23 r. Przegląd Piosenki o Gdańsku

W Oliwskim Ratuszu Kultury wystąpią chętne dzieci z gr. II i III z piosenką konkursową.Prosimy

29.03.23 r. „Ostatnie Drzewo”

Spektakl w przedszkolu w wykonaniu teatru „CoNieCo”

21.03.23 r. uroczyste powitanie WIOSNY :)

21.03.23 r. „Naplotkowała sosna, że już się zbliża  wiosna”... uroczyste powitanie WIO

Archiwum

Zapisy

Aby zapisać dziecko do Przedszkola, należy złożyć w placówce kartę zgłoszenia dziecka w okresie rekrutacji, tj. od lutego do końca kwietnia. W miarę wolnych miejsc dzieci przyjmowane są przez cały rok szkolny. Rodziców, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, prosimy o składanie kart do dnia 30 marca. Brak złożonej "Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej" jest jednoznaczny z rezygnacją z przedszkola! O przyjęciu do przedszkola można dowiadywać się telefonicznie lub poprzez pocztę email.

Do pobrania:

· Karta zgłoszenia - dla nowych dzieci

· Deklaracja kontynuacji edukacji - dla dzieci uczęszczających do przedszkola

Opłaty za przedszkole
Wpisowe 100 zł - jest to opłata jednorazowa, wnoszona przez rodzica lub opiekuna bezzwrotnie z chwilą przyjścia dziecka do przedszkola;
Czesne 880 zł - koszt całkowity dla jednego dziecka,
Czesne 650 zł – koszt całkowity dla drugiego dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata zostaje pomniejszona o 11 zł . za każdy dzień.
W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc kalendarzowy, opłata za przedszkole wynosi 60% opłaty miesięcznej.
Opłaty należy uiścić z góry do 10 dnia każdego miesiąca gotówką w siedzibie przedszkola lub przelewem na nr konta: 95 1160 2202 0000 0000 7870 7125.

© 2021 Przedszkole "Pod Kasztanami"